HCMc airport to Long Thanh golf

Pick up then transfer from HCMc airport to long thanh golf in Dong Nai about 50km, 1 hour 10 mins, free transfer back HCMC in a day transfer

VIETNAM TRANSFER SERVICE
Vietnam railways, Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội,