Transfer from Hanoi airport to Ba be lake

Transfer from Hanoi airport to Ba be lake, bac can province 170 km, 4 hours driving

VIETNAM TRANSFER SERVICE
Vietnam railways, Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội,