Select Fare

Ho Chi Minh Airport to city center

FROM: HCMC Airport
TO: Ho Chi Minh City centre
FLEET: Tourist Class
PRICE: 20 USD/one way

Toyota Vios - 4 seat

  • max. 3
  • max. 3

FARE DETAIL

VIETNAM TRANSFER SERVICE
Vietnam railways, Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội,