Select Fare

Ho Chi Minh Airport to city center

FROM: HCMC Airport
TO: Ho Chi Minh City centre
FLEET: Tourist Class
PRICE: 25 USD/one way

Toyota Innova - 8 seat

  • max. 4
  • max. 4

FARE DETAIL

VIETNAM TRANSFER SERVICE
Vietnam railways, Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội,