Danang airport to Ba na hill

Welcome inside Danang airport then transfer to Ba na hill about 38 km, in a 50 mins driving

VIETNAM TRANSFER SERVICE
Vietnam railways, Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội,