Danang to Lang Co

Transfer from Danang city to play golf in the Laguna Lăng Cô Golf Club about 24 km, 30 min

VIETNAM TRANSFER SERVICE
Vietnam railways, Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội,