Halong Bay City

Transfer from Halong Bay to Ninh binh, transfer halongto haiphong, transfer to nam dinh, transfer to thai binh and transfer to Hanoi airport

VIETNAM TRANSFER SERVICE
Vietnam railways, Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội,