Hanoi airport to Phu Tho city

Welcome inside airport then transfer to Phu Tho City about 95km, 90 mins driving highway to Lao Cai, discount returned way

VIETNAM TRANSFER SERVICE
Vietnam railways, Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội,