Hanoi city to Ha nam city

Transfer form Hanoi city to Ha nam industrial area, milk, cement company about 70km, 80 min driving

VIETNAM TRANSFER SERVICE
Vietnam railways, Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội,