Hanoi city to Hanoi city to Bac Ninh city

Transfer from Hanoi city to Hanoi city to Bac Ninh city, industrial area about 50 km, 1 hour driving

VIETNAM TRANSFER SERVICE
Vietnam railways, Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội,