HCMC airport to Cu chi tunnels

Welcome inside airport then transfer to Cu Chi tunnels, about 35 km, in 90 minute driving, discount returned way

VIETNAM TRANSFER SERVICE
Vietnam railways, Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội,