Nha Trang Airport

Nha Trang is located on Cam Ranh Bay in Cam Ranh, a town in the province of Khanh Hoa in Vietnam. It serves the city of Nha Trang, which is 30 km (16 NM) from the airport.

VIETNAM TRANSFER SERVICE
Vietnam railways, Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội,