Transfer from HCMC to Can tho city

Transfer from your hotel in HCMC then transfer to Can tho city about 170 km, 3 hour driving, discount returned way

VIETNAM TRANSFER SERVICE
Vietnam railways, Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội,